top of page
2023-03_UniOulu_Teknillinen-CIV_011.jpg
Rakennusterveyden osaamiskeskus

Hankkeen tarkoitus

Tämän hankkeen tavoitteena on perustaa nykyaikainen osaamiskeskus, joka tukee terveellistä rakentamista ja kestävää kehitystä, ja joka tarjoaa tukea tutkimukseen, koulutukseen sekä rakennus- ja sisäilmatekniikan alalla, sekä osaamisen hyödyntämiseen rakentamisessa ja liiketoiminnassa. Hanke toimii pohjana tulevalle tutkimukselle ja osaamisen kehittymiselle, vahvistaen samalla Suomen asemaa alan edelläkävijänä.

Rahoittajat

Rakennusterveysosaamiskeskus rahoittajat.jpg

Projektin kuvaus

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda perusta osaamiskeskukselle, joka yhdistää poikkitieteellisesti tutkimusta ja yhteistyötahoja edistäen uudenlaista osaamiskeskusta alalla. Tämä hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Päämääränä on perustaa nykyaikainen osaamiskeskus, joka tukee terveellistä rakentamista ja kestävää kehitystä, ja joka tarjoaa tukea tutkimukseen, koulutukseen sekä rakennus- ja sisäilmatekniikan alalla, sekä osaamisen hyödyntämiseen rakentamisessa ja liiketoiminnassa. Hankkeen kuluessa kehitettävä poikki-/monitieteinen osaamiskeskus vastaa alan tutkijoiden, opiskelijoiden ja toimijoiden tarpeisiin nykyajan ja tulevaisuuden näkökulmasta, ottaen huomioon hyvän sisäilman ja terveyden merkityksen sekä pohjoiset olosuhteet koko rakennusten elinkaaren aikana. Tämä hanke luo uusia mahdollisuuksia ja yhdistää eri alojen toimijoita, erityisesti tukien Oulun yliopiston eri tutkimusalojen ja Oulun ammattikorkeakoulun toimintaa sekä täydentäen Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusta ja koulutusta. Osaamiskeskuksen toteuttamien tutkimushankkeiden ja palveluiden kautta edistetään myös alueen elinkeinoelämää. Tämä hanke edistää alan kehittymistä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Se mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen ja parantaa rakennus- ja sisäilmatekniikan käytäntöjä terveellisen rakentamisen ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hanke toimii pohjana tulevalle tutkimukselle ja osaamisen kehittymiselle, vahvistaen samalla Suomen asemaa alan edelläkävijänä.

Projektin tiedot ja yhteystiedot

Projektin kesto

01.03.2024 - 31.03.2025

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

EAKR 

Oulun kaupunki

Oulun yliopisto

Rahoituksen määrä

172 968 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry projektipäällikkö

Erikoisasiantuntija

Timo Kauppinen

tkk@mutsal.fi

A3 poster_Rakennusterveyden osaamiskeskus.jpg
bottom of page