top of page

JAOSTOT

Jaostot toimivat oman toimialansa tarpeiden arvioijina ja esiin nostajina

Jaoston toimijat ovat oman toimialansa osaajia edustaen yrityksiä, viranomaisia ja/tai oppilaitoksia. Jaoston käytännön toiminnasta vastaavat jaoston kaksi ”vetäjää”, pj ja vpj, jotka edustavat jaostoaan Klusterin hallituksessa. Hallitus koordinoi ja sovittaa jaostojen nostamat asiat kokonaisuuteen sopiviksi tavoitteiksi ja pyrkii tukemaan ratkaisujen työstämistä esimerkiksi työvoimatarpeen, tutkimusrahoituksen, tiedonkulun ja/tai julkistuksen osalta. Ratkaisujen sisällön työstämisessä usein keskeinen on Koulutus ja tutkimus -jaosto. Tuki- ja resurssiasiat ovat Yleisen jaoston toimialaa sekä rakentamisen laatu- ja arvovalintojen säädökset Viranomaisjaoston osaamisaluetta.  

 

Seuraavassa on esitetty toimialan ohjeellisia alueita klusterin kuudelle jaostolle ja yhdelle tiimille. Sama sisältö on klusterin rakenteen kaaviokuvassa. Jaosto nostaa niiltä alueilta (tai ulkopuolelta) kehitysasioita yhteiseen jatkotarkasteluun. Nostoista voidaan kiteyttää klusterin yhteiset päätavoitteet. Yhteisten tavoitteiden lisäksi jaostot voivat itsenäisesti nostaa työstettäviksi toimialalle tärkeiksi katsomiaan asioita käyttäen tarvittaessa koko Klusterin voimavaroja.

1. Vetäjä (jaoston pj) on hallituksen jäsen, 2. Vetäjä (jaoston vpj) on hallituksen varajäsen. Molemmat osallistuvat hallituksen kokoukseen. 

image003.png
image004.png

SUUNNITTELU

Talorakenteet, taitorakenteet, arkkitehtuuri, väylät ja liikenne, muu infra, energia- ja elinkaaritekniikka, talotekniikka ja rakennusterveys.

1. Vetäjä: Marko Karkulehto, (Sweco Finland Oy) marko.karkulehto@sweco.fi

2. Vetäjä: Janne Pihlajaniemi, (Oulun yliopisto):  janne.pihlajaniemi@oulu.fi

TUOTANTO

Rakennukset ja sillat, väylät ja muu infra, kiinteistönomistus ja rakennuttaminen, ylläpito ja korjaaminen, kiertotalous.

 

1. Vetäjä: Sakari Jämsä, (Skanska Talonrakennus Oy): Sakari.Jamsa@Skanska.fi

2. Vetäjä: Tero Kivioja, (Kastelli Oy): tero.kivioja@kastelli.fi

VIENTI JA KV-YHTEISTYÖ

Vientiolosuhdetietoisuus, yhteistyöhanketietoisuus, uudet liiketoimintamahdollisuudet, kansainvälinen markkinointi 

 

 1. Vetäjä: Mikko Heikkinen, (UKI Arkkitehdit): mikko.heikkinen@ukiark.fi

2. Vetäjä: Pekka Pulkkinen, (WSP Finland): pekka.pulkkinen@wsp.com

KOULUTUS JA TUTKIMUS

Oppilaitosketjun yhteistyö: YO+AMK+AO, poikkitieteellinen tutkimusyhteistyö, pohjoinen ja kv. yhteistyö, virtuaaliset yhteistoimintamallit, Ouka-tutkimusyhteistyö. 

 

1. Vetäjä: Pekka Leviäkangas, (Oulun yliopisto): pekka.leviakangas@oulu.fi

2. Vetäjä: Matti Toppi, (OAMK):  matti.toppi@oamk.fi

VIRANOMAISTOIMI

Lupapäätösaikataulujen ja -ehtojen ennakoitavuus, laatu- ja arvovalintojen ennakkoneuvottelu + ohjaus, yhteistyön sujuvuus, valitusten minimointi ja hallinta. 

 

1. Vetäjä: Pekka Seppälä, (OUKA): pekka.seppala@ouka.fi

2. Vetäjä: Markku Hienonen (Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry): markku.hienonen@gmail.com

YLEINEN JAOSTO: yhteiskuntasuhteet

Klusterin yhteydet hallinnolliseen päätöksentekoon ja tutkimusrahoitustahoihin, liitospinta yhteiskuntaan, julkikuva ja vaikuttavuus. Rakennusalan tuottavuus, imago ja arvostus, vetovoima. Toimenpiteinä mm. opiskelijahakujen tukeminen, muiden jaostojen/toimialojen ja koulutusketjun tutkimushankkeiden resurssituki. 

 

1. Vetäjä: Tapani Mäkikyrö (Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry): tapani.makikyro@gmail.com

2. Vetäjä: Juha Mäntynen, (Rakennusteollisuus RT): juha.mantynen@rakennusteollisuus.fi

TIIMI - VAURIOT JA TERVEET TILAT

Erillinen poikkitieteellinen ratkaisukeskeinen ryhmä, joka etsii ja esittää ratkaisuja merkittäviksi katsottuihin ongelmiin ja vaurioihin jaostoja hyödyntäen, pyrkii viemään ratkaisun ”tutkimuksesta tuotantoon”, toimialoja leikkaava toiminta-alue. Nyt ongelma-alueena: Vauriot – Terveet tilat

1. Vetäjä: Timo Kauppinen, (Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry): tkk@mutsal.fi

2. Vetäjä: Ville Sormunen, (YIT Elinkaarihallinta): ville.sormunen@yit.fi

KIINTEISTÖNOMISTUS

1. Vetäjä: Ari-Matti Jänkälä, (A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy): ari-matti.jankala@ains.fi

2. Vetäjä: Raimo Hätälä, (Oulun Sivakka): raimo.hatala@sivakka.fi

bottom of page