top of page
  • Rakennusklusteri

Tarjousmahdollisuudet Pohjois-Ruotsissa ja -Norjassa, helmikuu 2023

Norjan ja Ruotsin arktisen alueen rakennusprojektit helmikuussa 2023: 385 miljoonaa €.


Uutisia Pohjois-Norjasta

Norja on myöntänyt 47 uutta öljy- ja kaasuetsintälupaa. Norjan öljyntuotannon odotetaan kasvavan 6,9 prosenttia tänä vuonna, kun taas kaasumäärien ennustetaan pysyvän ennallaan lähellä ennätyskorkeutta.


Pohjois-Norjan liikenteen infrastruktuuriraportti on julkaistu. Raportti löytyy osoitteesta https://www.kbnn.no/infrastruktur


Kalateollisuuden kasvu tulee lisäämään raskaan liikenteen kuljetuksia joten tieverkostoa pitää kehittää huomattavasti. Kaksi kolmasosaa Norjan rekoilla kuljetetusta kalantuotannosta kulkee Ruotsin tai Suomen kautta. Raskaan liikenteen latausinfrastruktuurin kehitys pohjoismaisesta näkökulmasta on tärkeää myös Norjan kalateollisuudelle. Matkailuteollisuus lisää painetta lentokenttiin joiden kapasiteettia on vahvistettava. Pohjois-Norjan energiaintensiivinen teollisuus on keskellä investointibuumia. Vedyn, polttokennojen ja akkukennojen tonnien määrä jää kuitenkin vähäiseksi ja kuljetukset pääasiassa meriteitse.


Stattnett suunnitelma sähköverkon uudistamisesta on työn alla ja julkaistaan 1.11.2023.Investointien lasketaan maksavan 60-100 miljardia NOK. Pohjois-Norjan osa tästä summasta on vielä epäselvää mutta sähkön siirtokapasiteettia pohjoisen ja etelän välillä tullaan kehittämään. Norjassa on viisi sähköaluetta ja pohjoisen sähkön hinta on kuluttajille huomattavasti halvempaa kuin etelässä. Pohjoisen hintaluokan sähköasiakkaat ovat myös vapautettuja sähköverosta ja arvonlisäverosta, mikä kasvattaa eroa.


Havila Kystruten ei kuljeta sähköautoja, hybridiautoja tai vetyautoja, syynä tähän on tulipalon pelko. Hurtigrutenilla on erilainen arvio ja se kuljettaa jatkossakin kyseisiä automalleja.


Uutisia Pohjois-Ruotsista

Luulajan satama investoi. Suunnitteilla on 500 m pitkä, 140 m leveä ja 50 m korkea laivakatos, jotta lastaaminen myös huonolla säällä suojaisi lastattavaa tavaraa. Pohjois-Ruotsin osuus Ruotsin raaka-aineviennistä on jo 65 prosenttia ja Luulajan satamassa käsitellään vuosittain kahdeksan miljoonaa tonnia tavaraa. Tämän luvun odotetaan kolminkertaistuvan vuodesta 2020 vuoteen 2030. Samaan aikaan laivakäyntien määrän arvioidaan kasvavan 600 laivasta vuodessa yli 2 500 laivaan vuodessa. Maalle suunnitellaan 750 000 neliömetrin satama-alue, mikä vastaa yli sataa jalkapallokenttää. Se rakennetaan jossain määrin kierrätetystä ruoppausmateriaalista ”Malmporten” hankkeesta, joka sisältää Luulajan satamaan johtavan vesiväylän leventämisen ja syventämisen 15 metriin vuosina 2027-2028. Hanke sisältyy Ruotsin valtakunnalliseen infrastruktuurisuunnitelmaan 2018-2029. Sen arvioidaan maksavan noin 3,5 miljardia kruunua, josta noin 1,3 miljardia kruunua maksaa valtio. Kustannukset jaetaan valtion, Luulajan sataman ja LKAB:n kesken. LKAB investoi uuteen satama-alueen malmin välivarastointi- ja lastauslaitokseen.


Pikalatausinfraa sähköautoille rakennetaan vauhdilla. Hankkeessa OKQ8 ja Skellefteå kraft rakentavat 800 uutta pikalatauspistettä sähköautoille - ei vain pääteiden varsille, vaan myös pieniin paikkoihin Norrbottenin ja Västerbottenin sisämaahan. Laajennus on osa OKQ8 ja Skellefteå Kraftin viisivuotista investointia, ja se tarkoittaa, että vuoteen 2026 mennessä kaikille OKQ8:n 300 asemalle rakennetaan 800 uutta pikalatauspistettä – kaksi jokaista 150 kW:n latausyksikköä kohti. Norrbottenissa määrä on 19 ja Västerbottenissa 21 uutta latausasemaa.


Tammikuun 13. päivänä kuningas Kaarle XVI Kustaa vihki, Kiirunan Esrangessa, käyttöön uuden rakettirampin, joka mahdollistaa satelliittien lähettämisen kiertoradalle. Nyt neuvotellaan satelliittien omistajien ja rakettivalmistajien kanssa tulevista laukaisuista ja testeistä. Ensimmäisen satelliitin laukaisun odotetaan tapahtuvan vuoden 2023 lopussa.


LKAB kertoi lehdistötilaisuudessa, että he ovat tehneet Euroopan suurimman harvinaisten maametallien löydön. LKAB:n Kiirunassa sijaitsevan Per Geijer esiintymässä saatetaan louhia kyseisiä maametalleja jopa miljoona tonnia. Esiintymästä tiedotettiin jo pari vuotta sitten mutta silloin puhuttiin rautamalmista 2000 metrin syvyydessä. Uutta tässä tiedotteessa on siis kyseiset harvinaiset maametallit.


SSAB:n vuoden 2022 oikaistu liikevoitto oli 29,3 miljardia SEK (2021 18,8 miljardia SEK). SSAB Special Steel uskoo vuoden 2023 volyymien kasvavan >10% mutta hintojen laskevan 5-10%. Inflaatio ja korot sekä Ukrainan sota tuo epävarmuutta markkina tilanteeseen.


Koillisväylällä tapahtuu

Kyseisen informaation tarkoitus oli aukaista mahdollisuuksia yrityksillemme. Tämän hetken tilanteesta johtuen yrityksillämme ei ole mahdollisuutta tätä informaatiota hyödyntää, joten pidämme Koillis-Venäjän ja Koillisväylän informaatiossa tauon. Norjalainen High North News löytyy osoitteesta www.highnorthnews.com/en


Rakentamista Pohjois-Norjassa helmikuussa 2023, 2900 MNOK

Norjan julkiset kilpailutukset www.doffin.no

1. Uusia asuntoja Tromssaan, 14 rakennusta 500 asuntoa 36000 m2, Stenberg boliger trinn2. 1200 MNOK. Tilaaja: As Tromsø Bunkerdepot, Erlend Sundstrøm.

2. Uusia asuntoja Tromssaan, 110 asuntoa, Åsgårdmarka boligområde. 500 MNOK Tilaaja: Tiger Eiendomskompetanse As Tromsø, Trond Hammer.

3. Uusi lukio koulu Bodössa, 8700 m2, Rønvik videregående skole. 440 MNOK Tilaaja: Nordland fylkeskommune Bodø, Kurt Solaas.

4. Suunnittelutyötä Ranan kunnassa, Gruben sentrum. 150 MNOK

Suunnittelutyön tarkoituksena on kehittää Grubenin aluekeskusta nykyisen aluekaavan mukaisesti. Suunnitteilla on rakennusten asteittainen kehittäminen, jossa on kauppoja, ravintoloita, palveluita alakerrassa ja asuntoja yläkerroksissa. Rakennus on suunniteltu 3-7 kerroksiseksi pysäköintikellariksi. Sinne on suunniteltu n. 400 erikokoista uutta asuntoa. Suunnitelman tulee sisältää myös asukkaiden yhteiset tilat, kuten aukiot/puistot ja leikki-/ulkoilualueet. Noin. 42 hehtaaria. Liiketilaa noin 2500 m2. Tilaaja: Gnu As Mo I Rana, Leif Olav Sagen.

5. Uusi teollisuussatama Dyrøy kunnassa, Espenesbogen industrihavn. 100 MNOK Tilaaja: Dyrøy Kommune, Geir Fjellberg.

6. Uuden toimenpiteet Storvatnetiin, jotka varmistavat veden saannin uudelle kalan kasvatuslaitokselle Innerkvarøyalla Lurøyn kunnassa. 80 MNOK Tilaaja: Kvarøy Fiskeoppdrett A/S, Alf-Gøran Knutsen.

7. Uusi tuotantotiloja ja sedimenttialtaan rakentaminen Nedre Øyraan Narvikissa.

80 MNOK. Tilaaja: Hgb Betong As Harstad, Kjell Larssen.

8. Uusia asuntoja Bø kunnassa, 4 kerrosta 14 asuntoa, Smååsen byggefelt. 50 MNOK Tilaaja: Jj Engineering Norge Limited Straumsjøen, Jan Jarle Jakobsen.

9. Uutta infraa asuntoalueelle, Børøya Sør, infrastruktur. 50 MNOK

Tilaaja: Smv Hydraulic As Stokmarknes, Thor Jegard.

Pienempiä, alle 30 MNOK tarjousmahdollisuuksia 18 kpl, yhteensä 250 MNOK: päiväkodin kunnostusta, uusi laituri, teollisuusalueelle uutta infraa, vesi-, hulevesi- ja jätevesiputkistojen kunnostus Våganissa, uusi venesatama ja aallonmurtaja, uusia konttoritiloja, uusia asuntoja jne.


Rakentamista Pohjois-Ruotsissa helmikuussa 2023, 1055 MSEK

Ruotsin julkiset kilpailutukset www.opic.com.


LKABn tarjousmahdollisuudet osoitteesta https://lkab.com/leverantorer/

1. Uusia asuntoja, konttoreita ja liikehuoneisto Uumajassa. 9 kerrosta 50 asuntoa,

Kv Vale. 300 MSEK. Urakoitsija: Selbergs Entreprenad i Umeå Ab, Mikael Parkle.

2. Uumajan Forslundan vesilaitoksen laajentamista, suodattimia sekä uusi allas, vesiviemäreitä pari kilometriä ja siiloja kemikaaleille jne. 250 MSEK Tilaaja: Vatten & Avfallskompetens i Norr Ab, Daniel Fredlander.

3. Uusia asuntoja Bodenissa, 5 kerrosta 54 asuntoa, Tuppen 1. 120 MSEK Urakoitsija: Lindbäcks Bygg Ab Piteå, David Sundström.

4. Koulun uudistamista Kalixissa, 6200 m2, Furuhedsskolan Hus F. 60 MSEK Tilaaja: Kalix kommun, Camilla Sandin.

5. Aurora, Messaure-Keminmaa, sähkölinjan rakentamista, Aurora Line. 50 MSEK Tilaaja: Svenska Kraftnät Sundsvall. Maatöitä tekee suomalaisen Skartan omistama NYAB Ab.

6. Uusia asuntoja Bolideniin, 4 rakennusta 2 kerrosta 30 asuntoa, Falkmangatan. 50 MSEK Urakoitsija: Etb Bygg Ab Skellefteå, Mattias Jakobsson.

7. Asuntojen kunnostusta Luulajassa, 3 rakennusta 23 asuntoa, Öhemmanet etapp 2.

40 MSEK. Urakoitsija: GLB i Norrbotten Ab Luleå, Patrik Stöckel.

8. Asuntojen kunnostusta Uumajassa, 6 kerrosta 61 asuntoa, Älgvägen 9. 35 MSEK

Urakoitsija: OF Bygg Ab Umeå, Sven Oskarsson.

Pienempiä, alle 20 MSEK tarjousmahdollisuuksia 18 kpl, yhteensä 150 MSEK: ryhmäasuntola Luulajan kunnalle, asuntojen ja konttorirakennuksien kunnostusta, asuntoja maahan-muuttajille, päiväkodin laajennusta, laitureita pienveneille, koulun purku, koulun keittiön laajennus jne.


Terveisin

Jukka Olli Senior Advisor www.businessoulu.com


 

BusinessOulu julkaisee Pohjois-Norjan sekä Pohjois-Ruotsin tarjouspyynnöt kuukausittain. Tieto jaetaan tasapuolisesti kaikille Suomen kaupunkien elinkeino-organisaatioiden johtajille, jotka levittävät tiedon oman alueen yrityksille. Tietoa jaetaan myös Suomen Tukholman ja Oslon suurlähetystöjen, Oulun vaalipiirin kansanedustajien, TEM, Business Finlandin, kauppakamarien, yrittäjien yhdistyksien, maakuntaliittojen sekä EU-toimistojen kautta.


Kannattaa seurata myös Oulun Kauppakamarin suurhanke portaalia jota he ansiokkaasti ovat pitäneet yllä jo vuodesta 2012, www.lisaakauppaa.fi.


Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page