top of page
  • Rakennusklusteri

Tarjousmahdollisuudet: arktiset alueet Ruotsissa ja Norjassa 2024-2025 projekteihin >16 miljardia €

Uutisia Pohjois-Norjasta

Energi I Nord on nyt BusinessOulun uusi yhteistyökumppani. Energi i Nord on klusteri, jossa on jäseniä energiasektorilta Pohjois-Norjasta. Tavoitteena on luoda liiketoimintaklusteri, joka edistää energian siirtymistä ja arvon luomista pohjoisen yrityksille ja yhteisöille. Jäseninä Equinor (entinen Statoil), Mo Industripark, Arctic Energy Partners, Norges arktiske universitet, energia yhtiöitä sekä useita muita pienempiä yrityksiä. Yrityksillämme on nyt uusi kanava Pohjois-Norjan teollisuuden vihreän siirtymän projekteihin.


Uutisia Pohjois-Ruotsista

Onnittelut Fimpec Oy:lle! Fimpec avasi toimiston Kiirunaan. Fimpec työskentelee energia- ja teollisuus-sektorin rakennushankkeiden projektinhallinnan ja suunnittelun sekä infrastruktuurihankkeiden ja kiinteistöjen parissa. Fimpec Malmfälten tulee kuulumaan Fimpec AB:n Pohjois-Ruotsin liiketoiminta-alueeseen jota johtaa Fimpecin Pohjois-Ruotsin johtaja, hyvä tuttumme, Leif Hedlund.


Etsittekö Ruotsin kieltä äidinkielenä osaavaa? Uusi oululainen nimeltä Birgitta Pihlajisto etsii uusia haasteita ja voi olla apuna teidän Ruotsin aktiviteeteissä. birgittapihlajisto366@hotmail.com 040-619 4400


Pohjois-Norjan teolliset investoinnit


Öljy ja kaasu

->Equinor Snøhvit Future -projekti

Käynnissä oleva Snøhvit Future -projekti varmistaa laitoksen tulevan taloudellisen toiminnan. Projektissa on kaksi vaihetta:


Vaihe 1: Koostuu maalla sijaitsevasta uudesta laitoksesta, joka auttaa pitämään paineen Snøhvitin kentällä ylhäällä. Se nostaa Snøhvitin talteenottoasteen 45:stä jopa 70 prosenttiin ja pidentää kentän tuotantoa.


Vaihe 2: Laitoksen sähköistäminen joka vähentäisi laitoksen hiilijalanjälkeä. Kustannukset arviolta 13,2 miljardia Norjan kruunua. Tällä hetkellä Melkøyan kaasuvoimalan hiilidioksidipäästöt ovat miljoona tonnia vuosi. Vaihtoehtoisesti voidaan hiilidioksidi ottaa talteen ja varastoida, kustannukset arviolta 37 miljardia NOK.


Energia

->Statkraft investoi 5-6 mrd € vanhojen vesivoimaloiden päivittämiseen sekä uusiin tuulivoimaloihin Projektit lisäävät Norjan sähköntuotantoa 2,5 TWh. Tämä on samaa suuruusluokkaa kuin yksi SMR (Small Modular Reactors) hintalapulla 10 mrd €.


H2 sekä akkuteollisuus

->Infinium ja Mo Industripark ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen e-polttoaineen tuotantolaitosten kehittämisestä. Suunnitelmana on tutkia mahdollisuuksia tuottaa synteettistä polttoainetta talteen otetulla CO2:lla yhdistettynä laajaan vihreän vedyn tuotantoon. Tuotantokapasiteetti voi olla 2 000 tynnyriä päivässä, mikä vastaa noin 240 000 litraa päivässä. Mahdollista on myös valmistaa eSAF:ia (lentokoneiden lentopolttoainetta), eDieseliä ja eNaphthaa (mm. muovien tuotantoon).


->Narvikin akkutehdasta valmistelee Nordkraft, Stolt-Nielsen Holding ja Aker. Akkujen tuotannon arvioitiin alkavan Hergotissa vuonna 2025 mutta asiaa ei ole vuoden 2023 aikana varmistettu.


Kaivosteollisuus

->Norja avaa mahdollisuuden metallien etsimiseen merenpohjasta. Alueen suuruus on 280 000 km2 ja se sijaitsee Svalbardin ja Jan Mayen saaren välillä. Toive on löytää akkumineraaleja esimerkiksi kobolttia, kuparia, magnesiumia ja nikkeliä. Tekniikka etsintään on veden pinnan alla toimiva imuri. Stortingetin pitää antaa lupa kyseiseen kaivostoimintaan samoin kuin öljy- ja kaasukenttiin.


Infra investoinnit

->Vuosille 2024-2030 Pohjois-Norjaan suunnitellaan 16,8 miljardin NOK sähkön siirtoverkon investointeja. Nykyinen sähkönkulutus Pohjois-Norjassa on noin 18 TWh. Sähkönkulutus kasvaa merkittävästi kohti vuotta 2030. Ennusteiden mukaan Pohjois-Norjan sähkövaje vuonna 2030 on noin -10 TWh. Voimansiirtoa Lofooteille (Kvandal-Kostnadbotn) parannetaan, ja sen odotetaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä. Tämä lisää kapasiteettia 70-90 MW. Vuoteen 2030 mennessä on tarkoitus muodostaa 420 kV yhteys Skaidista Lebesbyyn (Adamselv) ja edelleen Seidafjelletiin, mikä tuo Itä-Finnmarkiin 210 MW lisätehoa. Suunnitelmissa on myös kaksinkertaistaa Mo i Ranan, Mosjøenin ja Ruotsin väliset 420 kV linjat, mikä tuo 900 MW:n lisäkapasiteetin pääasiassa Helgelandiin vuoden 2030 tienoilla.


Rakentaminen - asunnot

->Asuntorakentaminen Tromssassa ja Finnmarkissa kasvoi 21 prosenttia 2023 kolmannella neljänneksellä. Vertailun vuoksi rakentaminen laski valtakunnallisesti 17 prosenttia.


Työvoima

->Työtä kannattaa nyt hakea yrityksistä Aibel (uusi Snøhvit-sopimus), Mo Mekaniske Verksted, Nexan (Saltdalin kunnassa), Aibel (Hammerfest) sekä Consto (Tromssa). Kyseiset yritykset kasvavat vauhdilla.


Matkailu

->Talvimatkailu Pohjois-Norjassa jatkaa nousua. Talvikaudella 1.10.2022 – 30.4.2023 meillä oli 320 000 kansainvälistä talvivierasta Pohjois-Norjassa. Tänä vuonna aiomme tavoittaa jopa 350 000 kansainvälistä vierasta”, Arctic-365-klusterin johtaja Børre Berglund kertoo. Arctic-365 on klusteri, joka yhdistää 105 matkailualan yritystä eri puolilla Pohjois-Norjaa. Talvimatkailun kasvun tyydyttämiseksi Tromssan lentokentälle rakennetaan parhaillaan uutta terminaalia. Tromssassa revontulet ovat houkutin ja Kirkkoniemessä kuningasravut. Kirkkoniemessä hotellisänkyjen määrä on liian pieni ja myös pieni sähkökapasiteetti rajoittaa investointien määrää.


Pohjois-Ruotsin teolliset investoinnit


Energia

->Piteån Markbygdenissä, jonka 1101 tuulivoimalan suunnittelu alkoi vuonna 2006, pyörii nyt 500 tuulivoimalaa ja lisää on tulossa. 200-300 uutta tuulivoimalaa rakennetaan vuoteen 2025-2027 mennessä. Aivan ilman ongelmia ei kuitenkaan edetä sillä Hästliden Vind AB haluaa lykätä noin 85 tuulivoimalan rakentamista vuoteen 2031. China General Nuclear omistaa Markbygden Ett ja sen 179 tuulivoimalaa. He ovat konkurssiuhan alla johtuen huonoista sähkösopimuksista. Lisää infoa ulf.fjallstrom@pitea.se


H2 sekä akkuteollisuus

-> Luulajan satama, ABB ja Uniper suunnittelevat yhteistyöprojektissa alueellisen vedyn kehittämistä

Luulajassa. Ajatuksena on tuottaa vetyä, joka voi edistää fossiilivapaata teollisuutta. Projekti mahdollistaisi 12 000 tonnin vuosituotannon fossiilivapaata vetyä.


->Northvolt on saanut 5 miljardia dollaria uutta lainaa mm. Skellefteån tehtaaseen. Lainatakuun myönsi Riksgälden ja useampi muu kansainvälinen lainainstituutti, panttina takuulle on Skellefteån akkutehdas. Northvolt on nyt saanut yhteensä 13 miljardia dollaria, lainoina sekä investointeina, tehdasprojekteihin useammassa maassa. Skellefteån tehtaalla on ongelmia saada tuotanto käyntiin mutta 2025 pitäisi tuotannon jo sujua. Yritys suunnittelee listautumista vuoden 2024 loppupuolella tai vuoden 2025 aikana.


Kaivos- ja metalliteollisuus

->LKAB sai 3,1 miljardia valtion tukea fossiilivapaan sieniraudan tuotantolaitoksen perustamiseen Jällivaaran Malmbergetiin. Rahaa jakoi Ruotsin teollisuuden siirtymistä fossiilittomaan energiaan tukeva Energiaviraston Industriklivet-ohjelma.


->Pajalan Kaunis Iron – Tapuli louhoksen malmi riittää vuodelle 2027. Käyttölupia uusille louhoksille nimeltä Sahavaara ja Palotieva odotellaan kuluvan vuoden aikana. He ovat investoineet uuteen vaahdotuslaitokseen ja nyt on vuorossa hiekkavaraston laajennus. Kaunis Iron 2.0 investoinnit ovat luokkaa kaksi miljardia SEK. Yritys valmistelee myös listautumista joka mahdollistuu kun lupaprosessit uusille louhoksille on myönnetty. Strateginen ostaja on Hans.Henriksson@kaunisiron.se


->H2 Green Steel Boden Tällä hetkellä rakennustyöntekijöitä, rakentamassa tehtaan perustoja, on paikalla noin 300 mutta kesällä tehdasta aletaan rakentamaan korkeussuunnassa jolloin työntekijöiden määrä vuoden loppuun mennessä lisääntyy 1800 rakennustyöntekijään. Teknologiasta vastaa Maria Persson Gulda, H2Green Steel.


Infra investoinnit

->Malmbanan Narvikkiin on suljettuna tammikuun loppuun johtuen malmijunan suistumisesta raiteilta. LKABn Narvikin varasto on loppu ja myöskään Pajalan Kaunis Iron ei saa malmia Narvikin sataman kautta liikkeelle. Vuosittain 200 000 tonnia mereneläviä Norjasta kulkee Malmbanan kautta Osloon. Nyt kuljetukset tehdään rekoilla Narvikista Kiirunaan. Positiivista kuitenkin on että Trafikverket rahoittaa suunnittelun Boden - Luulaja kaksoisradalle omalla budjetillaan. Tämä mahdollistaa kaksoisradan rakennustöiden alun vuodelle 2029, tosin rahoitus rakentamiseen vielä puuttuu.


->Uusi suora tavarajunayhteys Piteåsta Göteborgiin. Göteborgissa sijaitseva Träfraktkontoret ja sen tytäryhtiö TFK Logistics ovat perustaneet joulukuun 10. päivästä lähtien junakuljetuksen, joka lähtee kahdesti viikossa. Vaunut lastataan sekä Shorelinkissä Piteån satamassa että Stenvalls Trän rautatieterminaalissa Lövholmenissa. Piteåssa tavaroitaan lastaavat yritykset voivat parhaimmillaan saada tavaransa valtamerilaivaan, joka lähtee Göteborgista 48 tuntia myöhemmin.


Rakentaminen – asunnot

->Viimeisimmän ennusteen mukaan vuonna 2024 aloitetaan Ruotsissa noin 20 000 asunnon rakentaminen. Vuonna 2022 vastaava luku oli noin 60 000 asuntoa. Norrbottenin asuntorakentaminen kasvaa noin 11% ja Västerbottenin 4%.


Työvoima

->Työttömyyden arvioidaan lisääntyvän eniten Etelä-Ruotsissa, ennen kaikkea suurkaupunkialueilla, joissa kulutuksesta riippuvainen yksityinen palvelusektori on suuri. Sen sijaan kolmessa pohjoisimmassa läänissä työttömyyden odotetaan olevan vuonna 2025 nykyistä alhaisempi. Joulukuu 2023 hieman yli 4%.


Matkailu

->Botninan Rannikkoreitti on hanke, joka alkoi jo 2023 ja on suomalais-ruotsalainen matkailuhanke. Botnian Coastal Route, esitellään matkanjärjestäjille ja toimittajille Pohjanlahden kiertoajeluilla. Eurooppalaiset matkanjärjestäjät voivat tutustua valmiisiin matkoihin ja muokata niitä tarpeidensa mukaan.


->Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan matkailuorganisaatiot tekevät yhteistyötä uudessa hankkeessa nimeltä Arctic Europe Tourism Cluster, AETC. Tavoitteena on perustaa kolmeen maahan kestävän ympärivuotisen matkailun verkosto, jossa alueen arktisen kulttuuriperinnön säilyttäminen on tärkeä osa.


Muita suuria projekteja 2024-2025, arktiset alueet Ruotsissa ja Norjassa >16 miljardia €


Norjan julkiset kilpailutukset www.doffin.no

Ruotsin julkiset kilpailutukset www.opic.com

LKABn tarjousmahdollisuudet osoitteesta https://lkab.com/leverantorer/


59 projektia 2024-2025, arvoltaan noin 181 miljardia SEK = 16 miljardia €


1. Akkutehtaan perustaminen sekä toimitilojen rakentaminen Narvikissa.

Projekti: Hergot Energipark. Budjetti 22 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus maaliskuu 2025

Lisää infoa: Nordkraft AS, Dag-Arne Arnesen Wensel dag-arne.wensel@nordkraft.no

2. Vihreän teollisuuslaitoksen rakentaminen Sauraan Gildeskålin kunnassa.

Projekti: Saura industrianlegg. Budjetti 14 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus helmikuu 2025

Lisää infoa: Stolt-Nielsen Holding AS, Jacob Stolt-Nilsen j.b.stolt-nielsen@norterminal.no

3. Teollisuusalueen, datahalli, rakentaminen Kvandal Bjerkvikissä, Narvikissa.

Projekti: Grønt industripunkt. Budjetti 13 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus elokuu 2025

Lisää infoa: Blastr Green Steel AS, Hans Fredrik Wittusen hfw@blastr.no

4. Fossiilittoman raudan demonstraatiolaitoksen rakentaminen Jällivaaraan.

Projekti: Hybrit Demonstrationsanläggning. Budjetti ei ole tiedossa.

Suunniteltu aloitus toukokuu 2024

Lisää infoa: HYBRIT Development AB, Ulf Spolander ulf.spolander@hybrit.se

5. Datahallin jne. rakentaminen Stormoeniin Balsfjordissa.

Projekti: Straumsmo datasenter. Budjetti 8,4 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus elokuu 2024

Lisää infoa: Nordkraft prosjekt AS, Dag-Arne Arnesen Wensel dag-arne.wensel@nordkraft.no

6. Lohenviljely laitos maalle, Toftill Brønnøysund.

Projekti: Toft næringsområde, landbasert lakseoppdrett. Budjetti 6,5 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus elokuu 2024

Lisää infoa: Multiconsult Norge AS, Erlend Kent erlend.kent@multiconsult.no

7. Equinor Snøhvit Future projekti Hammerfestissa.

Projekti varmistaa laitoksen tulevan taloudellisen toiminnan.

Vaihe 1 koostuu maalla sijaitsevasta uudesta laitoksesta, joka auttaa pitämään Snøhvitin kentän paineen ylhäällä. Se nostaa Snøhvitin talteenottoasteen 45:stä jopa 70 % ja pidentää kentän tuotantoa. Budjetti 5,9 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus huhtikuu 2024

Lisää infoa: Equinor ASA, Trond Bokn trond.bokn@equinor.com

8. Vihreän ammoniakkitehtaan rakentaminen Korgenissa, Hemnesissä.. vetytehdas.

Projekti: Korgen hydrogenfabrikk. Budjetti ei ole tiedossa.

Suunniteltu aloitus toukokuu 2024

Lisää infoa: Fuella AS, Cornel Russi cornel@fuella.no

9. Voimalaitoksen ja tunnelin rakentaminen Fauskeen.

Projekti: Lappland kraftverk. Budjetti 5,2 mrd NOK

Suunniteltu aloitus: marraskuu 2024

Lisää infoa: Muskensenter AS, Simon Andersen simon.andersen@muskensenter.no

10. E6 Sørfoldtunneli/Fauske-Mørsvikbotn, uusi tiereitti Fauskessa ja Sørfoldissa, vaihe 1.

Projekti: Megården-Sommerset Totalkostnad, Budjetti 4,8 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus syyskuu 2024

Lisää infoa: Statens Vegvesen Kirkenes trafikstation, Finn Eirik Rostad finn.rostad@vegvesen.no

11. Uusi tie ja silta: E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden), K06.

Projekti: Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden), K06. Budjetti 3,9 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus huhtikuu 2024

Lisää infoa: Statens Vegvesen Tromsø Kontorsted, Stein Johnny Johansen stein.johnny.johansen@vegvesen.no

12. E6 Sørfoldin tunnelit/Fauske-Mørsvikbotn, uusi tiereitti Fauskessa ja Sørfoldissa, vaihe 2.

Projekti: Sommerset-Tverrdalen, bru over Leirfjorde. Budjetti 3,8 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kesäkuu 2025

Lisää infoa: Statens Vegvesen Kirkenes trafikstation, Kari Karstensen kari.karstensen@vegvesen.no

13. Maalla sijaitsevan kalanviljelylaitoksen rakentaminen Rypefjordiin.

Projekti: Polarbasen, Rypefjord. Budjetti 3,2 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kesäkuu 2025

Lisää infoa: Norsea Polarbase AS, Ketil Holmgren ketil.holmgren@polarbase.no

14. Tuulivoimalan rakentaminen Gamvik/Lebesbyyn

Projekti: Nordkyn vindpark. Budjetti 3,2 mrd NOK.

Suunnilteltu aloitus kesäkuu 2025

Lisää infoa: Statkraft Vind Utvikling DA, Anders Gaudestad anders.gaudestad@saevind.no

15. Uusi asuntoalue (asuminen ja teollisuus) Kvaløyslettassa Tromssassa

Projekti: Slettatorget Totalkostnad. Budjetti 2,7 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kevät 2024

Lisää infoa: Pellerin AS, Eirik Espejord eirik@pellerin.no

16. Uusi lentokenttä Bodøssa, E6 Terminal Building, Runway. Uusi lentokentän terminaali.

Projekti: Bodø lufthavn, entreprise E6 Terminal-Bygg. Budjetti 2,6 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kevät 2025

Lisää infoa: Avinor AS, Odd Nystrøm odd.nystrom@avinor.no

17. Väylän ruoppaus ja sataman uudistusta Luulajassa. Uudet vesijohdot ja tilat. Uusittu satama/laituri sekä rautatie. Uusi Hamnmagasin ja satamaterminaali.

Projekti: Malmporten Totalkostnad. Budjetti 2,5 mrd SEK.

Suunniteltu aloitus huhtikuu 2024

Lisää infoa: Luleå Hamn AB, Linda Wikman linda.wikman@portlulea.com

18. Uusia asuntoja Kvaløyalle Tromssassa

Projekti: Håkøybotn boliger. Budjetti 2,5 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kevät 2025

Lisää infoa: Nord Gruppen AS, Svein Ole Salomonsen puhelin +47 90148340

19. Uusi hotelli jne. Mackin kaupunginosassa Tromssan keskustan eteläpuolella.

Projekti: Mack-kvartalet. Budjetti 2,4 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus toukokuu 2024

Lisää infoa: Eiendomsspar AS, Christian Ringnes cr@eiendomsspar.no

20. Valmistelut Bodøn uuden lentokentän yhteydessä, Entreprise E2. Kentät ja ulkotilat sekä kiitorata.

Projekti: Bodø plass, Entreprise E2. Budjetti 2,4 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus toukokuu 2024

Lisää infoa: Avinor AS, Odd Nystrøm odd.nystrom@avinor.no

21. Uusia asuntoja Nordmannsgårdissa Tromssassa, osa 4.

Projekti: Fløylia 4 mfl. Budjetti 2,3 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus toukokuu 2024

Lisää infoa: Fløylia AS, Kjetil Strømseng Paulsen ksp@barlindhaug.no

22. Uusi asuntoalue Narvikissa. Asuntoja, liike- ja toimistorakennus sekä parkkihalli.

Projekti: Havnefronten bydel. Budjetti 2,2 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus lokakuu 2024

Lisää infoa: Narvikgården AS, Bjørnar Evenrud bjornar@narvikgaarden.no

23. Lohiteurastamo Lovundissa Lurøyn kunnassa. Kalanviljely maalla.

Projekti: Nova Sea, nytt lakseslakteri. Budjetti 2,2 miljardia NOK.

Suunniteltu aloitus huhtikuu 2024

Lisää infoa: Nova Sea AS, Anette Davidsen anette.davidsen@novasea.no

24. Uusi vetylaitos Luulajaan.

Projekti: Botnialänken H2. Budjetti 2 mrd SEK.

Suunniteltu aloitus maaliskuu 2025

Lisää infoa: Uniper Sverige, Tj Johan Svenningsson

25. Uusia asuntoja Langnes Tromssa.

Projekti: Einerhagen, trinn 2 mfl. Budjetti 1,9 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus elokuu 2025

Lisää infoa: Einerhagen Eiendom AS, Even Liahjell even@arnestedet.no

26. Uusi museo Mack-tontille Tromsassa.

Projekti: Tromsø museum, Universitetsmuseet. Budjetti 1,9 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kevät 2025

Lisää infoa: Statsbygg, Marte Kollstrøm mako@statsbygg.no

27. Uuden kaupunginosan rakentaminen Bodøssa, vaihe 2. Huoneistot (kortteli), toimistorakennukset, bisneskeskus, ravintola, kahvila/taverna, puisto, parkkipaikat sekä uusi venesatama.

Projekti: Molobyen, trinn 2 m.fl. Budjetti 1,9 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus marraskuu 2024

Lisää infoa: Molobyen Utvikling AS, Morten Jakhelln morten@hundholmenbyutvikling.no

28. Uuden kaupunginosan rakentaminen Bodøssa. Omakotitaloja, asuntoja (kortteli), toimistorakennus, liikerakennus, puisto sekä maatila.

Projekti: Rønvikjordene bydel. Budjetti ei ole tiedossa.

Suunniteltu aloitus kevät 2025

Lisää infoa: Nordland fylkeskommune, Mats Marthinussen mats.marthinussen@bodo.kommune.no

29. Uusi tuulipuisto Råliden Skellefteå/Piteå.

Projekti: Råliden. Budjetti 1,8 mrd SEK

Suunniteltu aloitus syksy 2024

Lisää infoa: WPD Scandinavia AB, Angelica Widing an.widing@wpd.se

30. Uusi voimalinja Kvalsund, Sentralnett (132 kV - 420 kV).

Projekti: Skaidi-Varangerbotn. Budjetti 1,6 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus lokakuu 2024

Lisää infoa: Statnett SF, Irene Meldal irene.meldal@statnett.no

31. Uusi voimalinja Kvalsund, Sentralnett (132 kV - 420 kV).

Projekti: Lakselv-Adamselv. Budjetti 1,6 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus lokakuu 2024

Lisää infoa: Statnett SF, Irene Meldal irene.meldal@statnett.no

32. Uusi vetylaitos Mosjøeniin sisältäen tehdas- ja toimistorakennuksen, varaston sekä henkilötilat.

Projekti: Baustein og Nesbruket, Norsk E-Fuel. Budjetti ei ole tiedossa.

Suunniteltu aloitus kesäkuu 2024

Lisää infoa: Norsk E-Fuel AS, Samuel Schuster sschuster@norsk-e-fuel.com

33. Tie- ja rautatieyhteys teollisuusalueelle Bodenissa. Pohjatyöt sekä kävelytie/pyörätie.

Projekti: Väg- och järnvägsanslutning (kopplad till Boden Industrial Park). Budjetti 1,6 mrd SEK.

Suunniteltu aloitus elokuu 2024

Lisää infoa: Bodens kommun, Cecilia Kvibacke cecilia.kvibacke@boden.se

34. Uusi hotelli, parkkihalli ja työntekijöiden asuntola lentokentällä Evenesissä, vaihe 2.

Projekti: Evenes-prosjektet, trinn 2 m.fl. Budjetti 1,5 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus syyskuu 2024

Lisää infoa: Evenes Utvikling AS, John Ivar Busklein jib@adolfsengroup.no

35. Uusi kerrostalo, toimisto- ja myymälärakennus Uumajan Ön.

Projekti: Ön, norra delen. Budjetti 1,5 mrd SEK.

Suunniteltu aloitus toukokuu 2025

Lisää infoa: Umeå kommun, Anna Löfqvist anna.lofqvist@umea.se

36. Uusia asuntoja, liikekeskus ja hotelli Mo keskustaan.

Projekti: Hotellkvartalet. Budjetti 1,5 mrd SEK.

Suunniteltu aloitus marraskuu 2024

Lisää infoa: Eiendomsselskapet Ranheim AS, Morten Hagh morten.hagh@haaland.no

37. Uusi asuntoalue Tromsassa.

Projekti: Skjelnan boligområde, trinn 2. Budjetti 1,5 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus toukokuu 2024

Lisää infoa: Nt Gruppen AS, Kjell Nilsen kjell@nord-tre.no

38. Uusi kerrostalo Tromssassa sisältäen huoneistot (kortteli), parkkipaikan, leikkikentän, pienen venesataman sekä jalankulku/pyöräily sillan.

Projekti: Stenberg boliger. Budjetti 1,3 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus joulukuu 2024

Lisää infoa: AS Tromsø Bunkerdepot, Erlend Sundstrøm erlend.sundstrom@oddberg.no

39. Kivivyöry/lumivyöry esteitä ja silta tiellä E10 Napp-Å:lla Flakstadissa ja Moskenesissa, Veibrussa.

Projekti: Flakstadpollen fylling/bru. Budjetti 1,3 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus huhtikuu 2025

Lisää infoa: Statens Vegvesen Harstad Kontorsted, Gunnar Paulsen gunnar.paulsen@vegvesen.no

40. Uusia opiskelija asuntoja, Tromssa.

Projekti: Isrenna studentboliger. Budjetti 1,2 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kevät 2025

Lisää infoa: Norges Arktiske studentsamskipnad, Tove Trondsen tove.trondsen@samskipnaden.no

41. Uusi maalla sijaitseva kalanjalostuslaitos Slaggenin teollisuusalueella Evenesissä. Sisältää tuotantotilat, puhdistuslaitoksen, jätevesisysteemin sekä myös uuden sataman/laiturin.

Projekti: Borgen Akva. Budjetti 1,2 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus huhtikuu 2024

Lisää infoa: Bogen Aqua AS, Morten Berg straumenhavbruk@gmail.com

42. Uusi teollisuusalue Akkarfjordissa, Hammerfestissä

Projekti: Strømsnes/Akkarfjord-næring. Budjetti 1,2 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kevät 2025

Lisää infoa: Hammerfest Kommune, Øyvind Sundquist oyvind.sundquist@hammerfest.kommune.no

43. Vihreän vedyn tuotanto- ja varastointilaitosten perustaminen Nesbruketiin Vefsnin kunnassa, Fabrikbygningissä. Uudet toimistorakennukset, varasto sekä uusi laituri.

Projekti: Mosjøen hydrogenfabrikk. Budjetti ei ole tiedossa.

Suunniteltu aloitus syyskuu 2024

Lisää infoa: Gen2 Energy AS, Jonas Meyer jonas.meyer@gen2energy.com

44. Uusia asuntoja, Åslia Tromssa.

Projekti: Åslia, Soltun. Budjetti 1,2 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kevät 2025

Lisää infoa: Bolig Norge AS, Nils Hjulstad nils.hjulstad@bolignorge.no

45. Teollisuuden, kaupan, palvelun jne. rakentaminen Lødingen Handelshus.

Projekti: Kåringen næringsområde. Budjetti 1,2 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus maaliskuu 2025

Lisää infoa: Kåringen Næringspark AS, Morten Støversteen Dybvik morten@harstadfinanse.no

46. Uusi voimalaitos Hattfjelldalin kunnassa.

Projekti: Krutåga kraftverk. Budjetti 1,1 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus helmikuu 2025

Lisää infoa: Krutåga Kraft AS, Egil Olsen egil.olsen@sks.no

47. Uusi teollisuusalue Sortlandissa.

Projekti: Vestmarka næringspark Nord, N01. Budjetti 1 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus syyskuu 2024

Lisää infoa: Sortland kommune / Suorttá Souhkan, Brynjulv Øverby bry@sortland.kommune.no

48. E6 levennys Sjømannskirka-Ornes, E6 Narviktunnelen.

Projekti: E6 Narvik tunnel. Burjetti 1 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kesäkuu 2025

Lisää infoa: Statens Vegvesen Kirkenes Trafikstasjon, Ingvar Øvereng ingvar.overeng@vegvesen.no

49. Uusi kesämökkialue Lenvikissä sisältää myös pienvenesataman, campingalueen ja uuden laiturin.

Projekti: Rødbergsodden fritidsboliger. Budjetti 1 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus marraskuu 2024

Lisää infoa: Rødbergodden Eiendom AS, Ørjan Johnsgård orjan@bin-gruppen.no

50. Uusi rakennus, Luleå Tekniska Universitet.

Projekti: Delta kvarteret. Budjetti 1 mrd SEK.

Suunniteltu aloitus huhtikuu 2025

Lisää infoa: Akademiska Hus AB, Odd Christensen odd.christensen@akademiskahus.se

51. Uusi kalankasvatuslaitos Luulajassa.

Projekti: Arctic Maritime Fish Farm. Budjetti 1 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus elokuu 2025

Lisää infoa: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten, Mikael Kivijärvi mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

52. Uusi kaivos Vittangi, Kiruna.

Projekti: Vittangi gruva. Budjetti ei ole tiedossa.

Suunniteltu aloitus Q1 2025

Lisää infoa: Talga AB, Cen Rolfsson cen.rolfsson@talgagroup.com

53. Uusia asuntoja, urheiluhalli, myymälä ja lastentarhan Øvre Krokenissa Tromssassa, vaihe 2.

Projekti: Øvre kroken - trinn 2 m.fl. Budjetti 0,97 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus lokakuu 2025

Lisää infoa: Boligbyggelaget Nord, Kim Kristian Nordli kim.nordli@bonord.no

54. Uusi kaupunginosa Brennåsenissa Ranassa. Asuntoja, rivitaloja, päiväkoti, hoivakoti, kauppa.

Projekti: Brennåsen boligfelt, østre del. Burjetti 0,97 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus 2025

Lisää infoa: Rana Kommune, Berit Kalstad berit.kalstad@rana.kommune.no

55. Uusia asuntoja Fagereng Tromssa.

Projekti: Fagereng. Budjetti 0,94 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus kevät 2024

Lisää infoa: Bolig Norge AS, Pål Morten Ringseth Oxaal pal.oxaal@bolignorge.no

56. Lukion ja monitoimihallin purku ja uuden rakentaminen Tromssassa.

Projekti: Kvaløysletta ungdomsskole. Budjetti 0,92 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus helmikuu 2024

Lisää infoa: Tromsø Kommune, Solfrid Rognmo solfrid.rognmo@tromso.kommune.no

57. Uusia asuntoja sekä opiskelija-asuntoja Tromssassa.

Projekti: Alfheim Stadion, boliger. Budjetti ei ole tiedossa.

Suunniteltu aloitus huhtikuu 2024

Lisää infoa: Tromsø Bolig AS, Bård Sverdrup baard@totaleiendom.no

58. Uusi kalaviljelylaitos maalla Sørøyalle Hasvikin kunnassa.

Projekti: Smoltanlegg, Cermaq. Budjetti 0,92 mrd NOK.

Suunniteltu aloitus huhtikuu 2024

Lisää infoa: Cermaq Norway AS, Snorre Jonassen snorre.johassen@cermaq.com

59. Uusia asuntoja Grubåsenissa Ranassa.

Projekti: Grubåsen. Budjetti 0,92 mrd NOK

Suunniteltu aloitus toukokuu 2024

Lisää infoa: Momek Invest AS, Bjørn Audun Risøy bjorn.audun.risoy@momek.no


 

Terveisin

Jukka Olli


BusinessOulu julkaisee Pohjois-Norjan sekä Pohjois-Ruotsin uutiskirjeen 6 kertaa vuodessa. Tieto jaetaan tasapuolisesti yrityksillemme sekä kaikille Suomen kaupunkien elinkeino-organisaatioiden johtajille, jotka levittävät tiedon oman alueen yrityksille. Tietoa jaetaan myös Suomen Tukholman ja Oslon suurlähetystöjen, Oulun vaalipiirin kansanedustajien, TEM, Business Finlandin, kauppakamarien, yrittäjien yhdistyksien, maakuntaliittojen sekä EU-toimistojen kautta. Kannattaa seurata myös Oulun Kauppakamarin suurhanke portaalia jota he ansiokkaasti ovat pitäneet yllä jo vuodesta 2012, https://oulunkauppakamari.fi/suurhankeinfo/

Comments


bottom of page