top of page
  • Rakennusklusteri

Kysely Pohjois-Suomen Rakennusalan toimijoille

Kyselyn tavoitteina on kartoittaa:


1) Pohjois-Suomen rakennusalan toimijoiden kansainvälistymistarpeita, sekä

2) Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n toimijoiden tarpeita ja ideoita klusterin toimintamallin kehittämiseen sekä jäsenten aktivointiin toimintaan mukaan


Linkkikyselyyn: Klusterikysely


Taustaa:

Pohjois-Suomen rakennusklusterin tehtävänä on yhdistää rakentamisalan yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset toimimaan rakentamisalan sekä alueellisen kehittymisen parhaaksi. Klusteri on toimialojen ja jäsenten kohtaamisalusta, aktiivinen yhteistyöverkosto, jossa ovat sovitut tavoitteet, pelisäännöt ja järjestetty keskinäinen yhteydenpito ja jota osapuolet hyödyntävät suunnitelmallisesti. Syntyy miellyttävä ratkaisukeskeinen foorumi alan ammattilaisille.


Klusterissa on kuuden jaoston ja yhden toimialoja leikkaava tiimi, jossa toimijat ovat oman toimialansa osaajia edustajia edustaen yrityksiä, viranomaisia ja/tai oppilaitoksia. Kustakin jaostosta on valittu klusterin hallitukseen kaksi edustajaa. Klusterissa toimialat nostavat esiin tuottavia tai tarpeellisia kentän koulutus-, tutkimus- tai selvitystarpeita, joihin koulutusketju tai jaostot hakevat ratkaisuja myös klusterin osaltaan tukemilla resursseilla. Yhteistyön kautta avataan raja-aitoja rakennusalan sisällä sekä pyritään myös sujuvoittamaan ohjausprosesseja.


Visiossamme Pohjoisen rakentamista arvostetaan kansainvälisesti tunnustetun osaamisen ja ulostulojen seurauksena ja vaikuttavuus suunnannäyttäjänä lisääntyy niin yhteiskunnan päätöksenteossa kuin opiskelupaikan valinnassa.


Klusterin puheenjohtaja on Marko Palonen sekä varapuheenjohtaja Tapani Mäkikyrö.

Lisätietoa toiminnasta sekä tästä kyselystä voi tiedustella klusterin sihteeriltä:


Tomi Makkonen

+358 50 404 7424Recent Posts

See All

Comments


bottom of page