top of page

POHJOIS-SUOMEN RAKENNUSKLUSTERI RY

Rakentamalla parempi huominen, myös toimintaympäristön murroksessa.

TIETOA TOIMINNASTA

Klusteri yhdistää Pohjois-Suomen rakentamisalan yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset toimimaan rakentamisalan sekä alueellisen kehittymisen parhaaksi. 

 

Tällä hetkellä Klusterin toiminnassa on mukana jo noin 130 asiantuntijaa, pääosin yritys- ja yhteisöjäseniä mutta myös henkilöjäseniä. He ovat jakautuneet toimimaan toimialoittain seitsemässä jaostossa ja yhdessä toimialoja leikkaavassa tiimissä. Oppilaitosketjussa mukana ovat Oulun yliopisto sekä Oulun, Lapin, Centrian ja Kajaanin ammattikorkeakoulut ja Oulunseudun ammattiopisto.  Toimintaa koordinoi jaostojen vetäjien muodostama hallitus. 

 

Klusterissa on toimialojen ja jäsenten kohtaamisalusta, aktiivinen yhteistyöverkosto, jossa ovat sovitut tavoitteet, pelisäännöt ja järjestetty keskinäinen yhteydenpito ja jota osapuolet hyödyntävät suunnitelmallisesti. Syntyy miellyttävä ratkaisukeskeinen foorumi alan ammattilaisille. Klusterissa toimialat nostavat esiin tuottavia tai tarpeellisia kentän koulutus-, tutkimus- tai selvitystarpeita, joihin koulutusketju tai jaostot hakevat ratkaisuja myös klusterin osaltaan tukemilla resursseilla. Yhteistyön kautta avataan raja-aitoja rakennusalan sisällä sekä pyritään myös sujuvoittamaan ohjausprosesseja.

 

Visiossamme Pohjoisen rakentamista arvostetaan kansainvälisesti tunnustetun osaamisen ja ulostulojen seurauksena ja vaikuttavuus suunnannäyttäjänä lisääntyy niin yhteiskunnan päätöksenteossa kuin opiskelupaikan valinnassa. Lisätietoa saa Klusterin toiminnanjohtajalta Elina Yli-luukko, sekä hallituksen puheenjohtajalta Marko Palonen ja varapuheenjohtajalta Tapani Mäkikyrö. 

Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry esite 2024
Dirt Construction Site

RAKENNUSKLUSTERIN TUOREIMPIA KUULUMISIA

MEDIA

Kuvia median vapaaseen käyttöön

Technicians at Work
bottom of page